Žabák

Zpravodaj obce Žabovřesky nad Ohří – ŽABÁK

vychází zpravidla čtvrtletně

vydává Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří v nákladu 120 kusů

 

Současná redakční rada je ve složení: Filip Došek, Karolína Moravcová a Zuzana Krausová

Grafická úprava: Filip Došek

2020

2019

2018

2017

2016