VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY 3.8. 2022


Zpráva č. 000301
Odesláno: 3.8.2022 11:38:23
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000300 vydanou 02.08.2022 v 11:02:33 hodin
Územní platnost: Ústecký krajMeteorologická situace: Kolem tlakové výše, jejíž střed se bude zvolna přesouvat ze střední nad severovýchodní Evropu, k nám bude zesilovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu.


Vysoké teplotyNízký st. nebezpečí3.8. 11:34 – 4.8. 10:00
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Územní platnost: Ústecký kraj
Nebezpečí požárůNízký st. nebezpečí3.8. 11:34 – do odvolání
Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Územní platnost: Ústecký kraj
Velmi vysoké teplotyVysoký st. nebezpečí4.8. 10:00 – 5.8. 21:00
Popis: Odpolední teploty překročí 34 °C.
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
Územní platnost: Ústecký kraj


Distribuce: ULK

Legenda územní platnosti:

Ústecký kraj – platnost na celém kraji

územní platnost okres – platnost na celém uvedeném okresu

územní platnost ORP – platnost pouze na uvedeném ORP