Pomoc seniorům a osobám se ZP.

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor sociálních věcí.

Mgr. Jana Marková – sociální pracovnice

tel.: 702 202 834

e-mail: jmarkova@roudnicenl.cz

Komu můžeme pomoci? SENIORŮM A OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

S čím?

  • poradenství a zprostředkování sociálních služeb dle aktuálního stavu a sociální situace klienta.
  • Pomoc s vyřízením příspěvku na péči, průkazy ZTP a jiných sociálních dávek, podpora při jednání na veřejných institucích a úřadech.
  • Práce s jednotlivými klienty dle jejich potřeb v domácím prostředí (podpora kompetencí k udržení, co největší míry soběstačnosti, řešení problematiky bydlení, zmírnění dopadů sociálního vyloučení – osamění, zprostředkování kontaktu se sociálním okolím apod.)
  • Poradenství a podpora pro rodiny, které pečují o seniora nebo osobu se zdravotním postižením.