Komise pro veřejný pořádek

Výbor pro veřejný pořádek se zabývá požární ochranou, prevenci kriminality, bezpečnostních prvků dopravního charakteru, povodňovou komisí, veřejným osvětlením.


Kontakty

Purchart Vlastimil – předseda komise pro veřejný pořádek, zastupitel

Šmucar Jan – člen komise pro veřejný pořádek, místostarosta

Kotek Přemysl – člen komise pro veřejný pořádek, starosta