Sociální výbor

Sociální výbor připravuje podklady pro koncepci v oblasti sociální politiky na území obce a pomáhá při řešení sociálních záležitostí jejích občanů.

Dále se Sociální výbor podílí na přípravě a vyhlášení případných grantových programů v sociální oblasti.


Kontakty

Razák Zdeněk – předseda sociálního výboru, zastupitel

Krausová Jitka, Dr. – členka sociálního výboru, emeritní starostka

Kotek Přemysl – člen sociálního výboru, starosta