Sociální komise

Sociální výbor připravuje podklady pro koncepci v oblasti sociální politiky na území obce a pomáhá při řešení sociálních záležitostí jejích občanů.

Dále se Sociální výbor podílí na přípravě a vyhlášení případných grantových programů v sociální oblasti.


Kontakty

Razák Karel – předseda sociální komise, zastupitel

Purchart Vlastimil – člen sociální komise, zastupitel

Šmucar Jan – člen sociální komise, místostarosta