Kulturní a sportovní výbor

Kulturní a sportovní výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj poradní orgán. Činnost výboru se zaměřuje na pořádání kulturních akcí v obci (den dětí, loučení s prázdninami, čarodějnice, taneční zábavy,…..), podporuje sportovní akce.


Kontakty

Koucký Jaroslav – člen kulturní a sportovního výboru, zastupitel

Moravcová Karolína – členka kulturního a sportovního výboru, referentka

Králová Zuzana, Ing. – členka kulturního a sportovního výboru, zastupitelka