Zastupitelstvo

Osoby:

 

Jméno                                                Funkce                                                                                         Telefon


Kotek Přemysl                                  Starosta                                                                                        723 370 816

                                                                            člen sociálního výboru a výboru pro VP


Šmucar Jan                                        Místostarosta                                                                              774 495 491

                                                                            člen sociálního výboru


Veselá Sylva                                       Člen – předseda kontrolního výboru

                                                                             člen finančního výboru


Jaroslav Koucký                            Člen – předseda kulturního a sportovního výboru

                                                                             člen výboru pro veřejný pořádek


Razák Zdeněk                                   Člen – předseda sociálního výboru

                                                                             člen kontrolního výboru


Razák Karel                                        Člen – předseda výboru pro veřejný pořádek

                                                                              člen kontrolního výboru


Králová Zuzana, Ing.                     Člen – předseda finančního výboru

                                                                              člen kulturního a sportovního výboru