Vyhlášky

Název vyhlášky

Stažení vyhlášky

Datum vydání vyhlášky

Obecně závazná vyhláška – Požární řádVyhláška v .pdf
Obecně závazná vyhláška – systém odpadového hospodářstvíVyhláška v .docx
Veřejná vyhláška – o vydání změny č. 1 ÚP Žabovřesky n.O.Vyhláška v .pdf15.9.2020
Veřejná vyhláška – návrh na opatření obecné povahy – MZe Vyhláška v .pdf14.09.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 – o výjimečném zrušení nebo zkrácení nočního klidu (zrušena a nahrazena OZV č. 1/2019) Vyhláška v .pdf10.07.2017
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na kom. Vyhláška v .pdf09.03.2017
Veřejná vyhláška – mapy stanovení ZU Vyhláška v .pdf01.01.2013
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Vyhláška v .pdf19.08.2016
Informace pro občany – oznámení o uložení zásilky,… Vyhláška v .pdf01.01.2016
Veřejná vyhláška – zdůvodnění k opatření obecné povahy Vyhláška v .pdf28.04.2016
Informace o cestovních dokladech pro děti Vyhláška v .pdf09.05.2016
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na kom. Vyhláška v .pdf30.03.2016
Veřejná vyhláška – vydání plánu povodňových rizik Vyhláška v .pdf22.12.2015
Změny v cestovních dokladech Vyhláška v .pdf01.01.2016
Plán hospodářství Ústeckého kraje – 2016-2025 Vyhláška v .pdf26.11.2015
Státní pozemkový úřad – oznámení o zamyšleném převodu Vyhláška v .pdf24.11.2015
Nařízení vlády – komíny Vyhláška v .pdf01.03.2010
Nařízení města Roudnice n.L. – zpracování lesních hospod. osnov Vyhláška v .pdf29.06.2015
Obecně závazná vyhláška – shromažďování sběru,… Vyhláška v .pdf09.04.2015
Veřejná vyhláška – výzva o návrzích opatření obecné povahy Vyhláška v .pdf31.03.2015
Výzva občanům – psi v naší obci Vyhláška v .pdf01.12.2014
Změna podmínek kácení dřevin rostoucí mimo les Vyhláška v .pdf01.11.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Vyhláška v .pdf26.06.2014
Rozhodnutí o námitkách – příloha 6 Vyhláška v .pdf29.05.2014
Veřejná vyhláška – oznámení o vydání územního plánu obce Vyhláška v .pdf12.06.2014
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu rozpočtu v ÚK Vyhláška v.pdf23.05.2014
Výzva občanům – přihlaste nemovitosti s nedostatečně identifik. vlastníky Vyhláška v .pdf06.03.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky Vyhláška v .xlsx06.03.2014
Nařízení státní veterinární správy – Varroáza Vyhláška v .pdf19.03.2014
Oznámení o částečné revizi katastru nemovitostí Vyhláška v .pdf23.11.2013
Úprava prodeje kvasného lihu, konzumní lihu a lihovin Vyhláška v .pdf17.10.2013
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Vyhláška v .pdf07.09.2011
Obecně závazná vyhláška – odpady Vyhláška v .pdf20.12.2007
Obecně závazná vyhláška – místní poplatky Vyhláška v .pdf21.12.2008
Vyhláška psi Vyhláška v .pdf21.12.2007