Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vyhlášky obce

Název vyhlášky

Stažení vyhlášky

Datum vydání vyhlášky

Obecně závazná vyhláška – Požární řád Vyhláška v .pdf
Obecně závazná vyhláška – systém odpadového hospodářství Vyhláška v .docx
Veřejná vyhláška – o vydání změny č. 1 ÚP Žabovřesky n.O. Vyhláška v .pdf 15.9.2020
Veřejná vyhláška – návrh na opatření obecné povahy – MZe  Vyhláška v .pdf 14.09.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 – o výjimečném zrušení nebo zkrácení nočního klidu (zrušena a nahrazena OZV č. 1/2019)  Vyhláška v .pdf 10.07.2017
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na kom.  Vyhláška v .pdf 09.03.2017
Veřejná vyhláška – mapy stanovení ZU  Vyhláška v .pdf 01.01.2013
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy  Vyhláška v .pdf 19.08.2016
Informace pro občany – oznámení o uložení zásilky,…  Vyhláška v .pdf 01.01.2016
Veřejná vyhláška – zdůvodnění k opatření obecné povahy  Vyhláška v .pdf 28.04.2016
Informace o cestovních dokladech pro děti  Vyhláška v .pdf 09.05.2016
Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na kom.  Vyhláška v .pdf 30.03.2016
Veřejná vyhláška – vydání plánu povodňových rizik  Vyhláška v .pdf 22.12.2015
Změny v cestovních dokladech  Vyhláška v .pdf 01.01.2016
Plán hospodářství Ústeckého kraje – 2016-2025  Vyhláška v .pdf 26.11.2015
Státní pozemkový úřad – oznámení o zamyšleném převodu  Vyhláška v .pdf 24.11.2015
Nařízení vlády – komíny  Vyhláška v .pdf 01.03.2010
Nařízení města Roudnice n.L. – zpracování lesních hospod. osnov  Vyhláška v .pdf 29.06.2015
Obecně závazná vyhláška – shromažďování sběru,…  Vyhláška v .pdf 09.04.2015
Veřejná vyhláška – výzva o návrzích opatření obecné povahy  Vyhláška v .pdf 31.03.2015
Výzva občanům – psi v naší obci  Vyhláška v .pdf 01.12.2014
Změna podmínek kácení dřevin rostoucí mimo les  Vyhláška v .pdf 01.11.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  Vyhláška v .pdf 26.06.2014
Rozhodnutí o námitkách – příloha 6  Vyhláška v .pdf 29.05.2014
Veřejná vyhláška – oznámení o vydání územního plánu obce  Vyhláška v .pdf 12.06.2014
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu rozpočtu v ÚK  Vyhláška v.pdf 23.05.2014
Výzva občanům – přihlaste nemovitosti s nedostatečně identifik. vlastníky  Vyhláška v .pdf 06.03.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky  Vyhláška v .xlsx 06.03.2014
Nařízení státní veterinární správy – Varroáza  Vyhláška v .pdf 19.03.2014
Oznámení o částečné revizi katastru nemovitostí  Vyhláška v .pdf 23.11.2013
Úprava prodeje kvasného lihu, konzumní lihu a lihovin  Vyhláška v .pdf 17.10.2013
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy  Vyhláška v .pdf 07.09.2011
Obecně závazná vyhláška – odpady  Vyhláška v .pdf 20.12.2007
Obecně závazná vyhláška – místní poplatky  Vyhláška v .pdf 21.12.2008
Vyhláška psi  Vyhláška v .pdf 21.12.2007