Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

Informace o obci Žabovřesky nad Ohří dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Obec Žabovřesky nad Ohří

2. Důvod a způsob založení

Obec Žabovřesky nad Ohří je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Ústeckého kraje.


Samospráva:

Zastupitelstvo – 7 členů

Státní správa:

Ing. Jaroslava Hovorková – starostka

Andrea Kršková – místostarostka

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

U Silnice 1

410 02 Žabovřesky nad Ohří

              E-mail: obec@zabovreskyno.cz

              ID datové schránky: ac8bu8p

Úřední hodiny:

Pondělí, středa:  8:00 – 12:00, 15:00 – 17:00

Telefon: +420 416 863 004

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 33729471/0100

6. IČ (Identifikační číslo)

IČ: 00526771

7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

         – Vydané vyhlášky

    – Úřední deska

    – Územní plány

8.2. Rozpočet obce

 – Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

                  Odpovědi na žádosti 

10. Příjem žádostí a dalších podání

  Podání můžete učinit:

  • osobně na adrese Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří, U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
  • poštou na adresu Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří, U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
  • datovou schránkou (ID: ac8bu8p)
  • mailem na adrese e-podatelna@zabovreskyno.cz v případě, že vlastníte elektronický podpis

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy – vyhlášky, zákony
11.2. Vydané právní předpisy – vyhlášky, zákony

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzor licenčních smluv
13.2. Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

   Výroční zpráva obce za rok 2020

          Výroční zpráva obce za rok 2021

 Výroční zpráva obce za rok 2022