Povinně zveřejňované informace

Informace o obci Žabovřesky nad Ohří dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

       1. Název

          Žabovřesky nad Ohří

       2. Důvod a způsob založení 

     Obec Žabovřesky nad Ohří je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

      3. Organizační struktura

           Samospráva:

                 Zastupitelstvo – 7. členů

           Státní správa:

                 Přemysl Kotek  – starosta

                 Jan Šmucar – místostarosta

      4. Kontaktní spojení

             4.1. Kontaktní poštovní adresa

             oficiální

             Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

             U Silnice 1

             410 02  Žabovřesky nad Ohří

             4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

             oficiální

             Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

             U Silnice 1

             410 02  Žabovřesky nad Ohří

             4.3. Úřední hodiny

             Pondělí, středa: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

             Úterý:                     7:00 – 12:00, 18:00 – 12:00

             Čtvrtek, pátek:   7:00 – 12:00

             4.4. Telefonní čísla

             pevná linka: 416 863 004

             4.5. Čísla faxu

             4.6. Adresa internetové stránky

             oficiální: http://www.zabovreskyno.cz

             4.7. Adresa e-Podatelny

             e-Podatelna: e-podatelna@zabovreskyno.cz

              pravidla elektronické podatelny

            4.8. Další elektronické adresy

            oficiální: obec@zabovreskyno.cz

            4.9. Datová schránka

            ID ISDS: ac8bu8p

      5. Případné platby lze poukázat

          Číslo účtu: 33729471, kód banky: 0100

          KB a.s., Roudnice nad Labem

      6. IČ (Identifikační číslo)

           IČ: 00526771

      7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

           DIČ: obec není plátce DPH

      8. Dokumenty

            8.1. Seznamy hlavních dokumentů

               – Vydané vyhlášky

            8.2. Rozpočet obce

               – Rozpočet obce

      9. Žádosti o informace

             Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

             – Odpovědi na žádosti

      10. Příjem žádostí a dalších povolení

             Příjem žádostí a dalších podání

      11. Opravné prostředky

             Opravné prostředky

      12. Formuláře

           Veškeré formuláře jsou k dispozici na OÚ Žabovřesky nad Ohří,

            nebo v záložce – dokumenty ke stažení

      13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

         – Návod pro řešení běžných životních situací

             Informace jsou také k dispozici na www stránkách Ústeckého kraje.

      14. Předpisy

             14.1. Nejdůležitější používané předpisy

     Nejdůležitější používané předpisy

             14.2. Vydané právní předpisy

    Obecně závazné vyhlášky

     15. Úhrady za poskytnutí informací

            15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

            Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.     

           15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

           Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší              úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s            výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně              nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době                  nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

     16. Licenční smlouvy

          16.1. Vzory licenčních smluv

 

          16.2. Výhradní licence

           V současné době nejsou obcí Žabovřesky nad Ohří poskytnuty žádné výhradní licence podle                       § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění                                       pozdějších předpisů.

    17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2016

            Výroční zpráva za rok 2017

    18. Informace podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

         Informace o zpracování osobních údajů

    19. Rejstříky

           Živnostenský rejstřík

           Obchodní rejstřík

           ARES (Administrativní registr ekonomického subjektu)

           Registr zdravotnických zařízení