Koronavir SARS-CoV-2 (Covid-19)


Koronavirus –  infolinka Krajské hygienické stanice

 • +420 736 233 176, +420 704 829 502 +420 703 365 986

 • Provozní doba: Po – Pá: 7:00 – 17:00

 • Webové stránky: https://www.khsusti.cz

   


Důležité odkazy:


Potřebujete poradit?


Informace z Bezpečnostní rady státu:


Nová vládní opatření k 13.3.2020, 14:01:

 • Zákaz cestování do zahraničí
 • Cizinci nesmí do ČR
 • Zákaz přítomnosti v bazénech či infocentrech
 • Zákaz prodeje na tržnicích
 • Zákaz denních stacionářů
 • Zákaz návštěvy ve věznicích
 • Šíření viru je trestný čin

Nová vládní opatření k 14.3.2020, 6:31:

Nová vládní opatření k 19.3.2020, 11:51:


Úplné znění částky 35 Sbírky zákonů – ZDE

Úplné znění částky 37 Sbírky zákonů ze dne 16.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 41 Sbírky zákonů ze dne 18.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 45 Sbírky zákonů ze dne 23.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 47 Sbírky zákonů ze dne 26.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 48 Sbírky zákonů ze dne 27.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 51 Sbírky zákonů ze dne 30.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 52 Sbírky zákonů ze dne 31.3.2020 – ZDE

Úplné znění částky 53 Sbírky zákonů ze dne 1.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 56 Sbírky zákonů ze dne 6.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 59 Sbírky zákonů ze dne 14.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 62 Sbírky zákonů ze dne 14.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 65 Sbírky zákonů ze dne 17.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 66 Sbírky zákonů ze dne 17.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 69 Sbírky zákonů ze dne 24.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 70 Sbírky zákonů ze dne 23.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 72 Sbírky zákonů ze dne 24.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 73 Sbírky zákonů ze dne 27.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 74 Sbírky zákonů ze dne 27.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 75 Sbírky zákonů ze dne 27.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 80 Sbírky zákonů ze dne 30.4.2020 – ZDE

Úplné znění částky 81 Sbírky zákonů ze dne 1.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 82 Sbírky zákonů ze dne 4.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 83 Sbírky zákonů ze dne 6.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 84 Sbírky zákonů ze dne 7.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 85 Sbírky zákonů ze dne 7.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 86 Sbírky zákonů ze dne 7.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 87 Sbírky zákonů ze dne 11.5.2020 – ZDE

Úplné znění částky 90 Sbírky zákonů ze dne 13.5.2020 – ZDE


Jak si správně a efektivně umýt ruce?

Celý plakát k nahlédnutí ZDE, nebo kliknutím na náhledový obrázek


Jak můžete sebe a ostatní chránit před infekcí?

Celý leták k nahlédnutí ZDE, nebo kliknutím na náhledový obrázek.


Jak postupovat, pokud se potřebujete poradit nebo máte podezření na koronavirovou nákazu:


Laboratorní vyšetřování původce COVID-19

Dokument ze Státního zdravotního ústavu k laboratornímu vyšetřování původce viru COVID-19 k nahlédnutí ZDE

Přehled situace v ČR: COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví spustilo web s aktuálním počtem onemocněných koronavirem v České republice. Odkaz ZDE


 

Otázky a odpovědi:

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.
Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se koronavirus přenáší? 

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:
vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
dodržovat základní hygienická pravidla;
používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.
Pro ty, kdo cestují:
pokud se u vás před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, okamžitě informujte palubní personál 
v případě, že jste již na letišti, neopouštějte prostor letiště a telefonicky kontaktujte hygienickou stanici nebo lékařskou pohotovostní službu přímo na letišti

Existuje vakcína proti nákaze COVID-19?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto novému koronaviru.  

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?

Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?

Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy dobře připraveni. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem koronaviru řeší Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise. Je připraven také Pandemický plán ČR.

Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?

Celkem je možné využít přes 1000 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Mezi nimi je specializované pracoviště Nemocnice na Bulovce. Dále lze aktivovat specializovanou vojenskou nemocnici v Těchoníně. Pokud by tyto kapacity byly překonány, tak bude aktivováno zařízení, které se primárně nevěnuje péči o infekční pacienty, a bude upraveno za tímto účelem.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367.Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován. 

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19. Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost infekce COVID-19?

V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Jsou testy schopny odhalit nákazu i v inkubační době?

Testy jsou k dispozici v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu a jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná se o test preventivní, nýbrž test, který jednoznačně prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět. 

Je možné nakazit se koronavirem, pokud si nechám poslat zboží zásilkou z čínských obchodů?

Onemocnění COVID-19 se přenáší stejně jako jiná respirační onemocnění, tedy přenosem z člověka na člověka nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin.
Proto se ochranná opatření přijímají především na letištích apod., kde je velké množství lidí. Proto zásilkové společnosti nebo například ani Česká pošta žádná taková opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků a zboží nepřijala, protože k tomu není důvod.

Poslední aktualizace stránky k: 18.5.2020, 7:42 (Došek)