Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CzechPOINT

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří poskytuje od ledna 2018 ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice pořídit na úřadech, na pracovištích České pošty,… – celkem 5000 míst označených logem Czech POINT.

V současné době poskytuje Czech POINT tyto výpisy:
 • Výpisy z veřejných evidencí:
  • obchodní rejstřík
  • živnostenský rejstřík
  • katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných  evidencí:
  • rejstřík trestů
  • rejstřík trestů právních osob
  • centrální registr řidičů
  • insolvenční rejstřík
  • seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • základní registry
  • zprostředkovaná identifikace
 • založení datové schránky, zneplatnění hesla, zneplatnění datové schránky, konverze dokumentu

Pracoviště:

Na obecním úřadě Žabovřesky n. O. je zřízeno jedno pracoviště, kde se vydávají v úředních hodinách ověřené výstupy.

Úřední hodiny:

Pondělí   7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa     7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Ceník:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku:
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík řidičů 100,- 0,-
Zřízení datové schránky bezplatně bezplatně i další úkony
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- 50,-
Insolvenční rejstřík 100,- 50,-
Ohlášení živnosti cena dle druhu podání

Jaké doklady musí žadatel doložit:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku:

 • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele/ fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely, číslo popisné.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů:
  • Občanský průkaz, cestovní pas, žádost.
 • Výpis z Centrálního registru řidičů:
  •   Občanský průkaz nebo cestovní pas

Kontaktní osobou na OÚ pro výstupy z Czech POINTu je:

Andrea Kršková, číslo certifikátu QCA: 22772520, číslo certifikátu VCA: 12222610, platnosti od 16.11.2022 do 05.12.2022