3. Zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

U Silnice 1,41002 Lovosice

Tel: 416 863 004,E-mail: obec@zabovreskyno.cz

 V Žabovřeskách n. O. 16.11.2020

 

Svolávám

3. zasedání zastupitelstva obce Žabovřesky n.O.

na 2.12.2020

v domku U Marty

 

          Program zasedání zastupitelstva obce Žabovřesky nad Ohří

Program    

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
  3. Rozpočet na rok 2021
  4.   Rozpočtová změna
  5. Diskuze
  6. Závěr

                    

Přemysl Kotek

 starosta obce

 

vyvěšeno: 16.11.2020                                                                    Sejmuto.28.8.2020