Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Historie obce

Původ názvu obce pochází zřejmě od tůní a mokřin, což jsou vhodné životními podmínkami pro žáby a jiné obojživelníky. Ještě v minulém století byly v obci mezi domy tři “louže” a rybníčky. Samostatná obec, která leží při toku Ohře, má svojí polohou výhodu blízkosti měst Budyně n.O. a Libochovice. Krásné výlety do okolí i zákoutí řeky lákají nejen turisty, ale i chalupáře a chataře, kteří téměř trvale sídlí v naší vesnici. Díky jejich přítomnosti narůstá v létě počet obyvatel obce téměř o 100%. V roce 1900 žilo v obci 345 lidí, v současné době má obec 250 obyvatel.
První písemnou zmínku nalezneme v listině krále Jana Lucemburského z roku 1336. Král vyměnil Budyňské panství s rodem Zajíců z Valdeka, v jejichž držení zůstal majetek až do roku 1613. Dalšími majiteli Žabovřesk byli Šternberkové, Dietrichsteinové (od r. 1676) a Herbsteinové. Prvním starostou se stal roku 1848 Václav Procházka.
Od roku 1982 byly Žabovřesky součástí Libochovic. V roce 1990 se po obecním referendu osamostatnily a v čele stanul zvolený starosta Ing. Jaroslav Průcha a dalších šest členů zastupitelstva. Od roku 1996 byla starostkou PaedDr. Jitka Krausová, v letech 2014 – 2023  byl starostou obce p. Přemysl Kotek. Dne 18. května 2023 je nově zvolenou starostkou Ing. Jaroslava Hovorková.