Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice ÚK

Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje vydala mimořádné opatření: S účinností ode dne 24.7.2020 od 7:00 hod. do odvolání se na celém území Ústeckého kraje nařizuje:
 
1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.
 
2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.