Krizové situace

Kde získat informace o možném ohrožení


Jak poznáme varovný signál

Všeobecná výstraha – *.mp3

Zkouška sirén – *.mp3

Požární poplach – *.mp3


Co dělat při ohrožení


Co dělat když zazní varovný signál


Co dělat při nařízení evakuace


Co vzít s sebou při evakuaci


Improvizovaný úkryt


Prostředky improvizované ochrany osob


Prostředky individuální ochrany obyvatelstva


Druhy ohrožení


Co má obsahovat lékarnička

Krizové situace Ústecký kraj https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331

Krizové situace Roudnice nad Labem https://www.roudnicenl.cz/samosprava/krizove-situace

Povodí Ohře https://www.poh.cz/