Diskuzní fórum

Vzájemná informovanost

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

dovolte mi abych Vám připomněl, že chatová osada na břehu Ohře vznikla postavením pěti chat před rokem 1945 a její rozkvět byl zaznamenán již v 70. letech minulého století v celkovém počtu 49 chat.

Chataři tvořili vždy součást obce, hlavně v letních měsících se zúčastňovali sportovních setkání (fotbal), společenských akcí na sále bývalé hospody (plesy) a v poslední době setkání Žabo obcí v Žabovřeskách n.Ohří.

V roce 1985 byla díky iniciativě již nežijících chatařů (rodina Korecových) zorganizována brigáda chatařů a byla provedena elektrifikace chatové osady na vlastní náklady. Celé zařízení bylo pak předáno ČEZu.

V dnešní době se chataři soustředili na údržbu okolí své chaty, tedy na údržbu obecního pozemku. Vezmeme-li v úvahu, že údržbu provádí pouze cca 30 chat v rozsahu cca 300 až 400 m2, tak pro obec provedou celoroční údržbu pozemku v rozsahu 1 ha na vlastní náklady.

Z výše uvedeného lze usoudit, že chataři nejsou přítěž pro obec a zasloužili by si zapojit se do dění obce například účastí na veřejném zasedání zastupitelstva, pravidelnou informovanost prostřednictvím nově vydaných novin Žabák a třeba prostřednictvím osobního setkání s radními obce v pravidelných termínech uvedených ve vývěstní tabuli obce.

S přáním všeho dobrého váš chatař Karel Nedvěd

Vážený pane Nedvěde,

moc Vám děkuji za historické poznámky k chatové oblasti, přesně tato témata by byla vhodná do dalších čísel časopisu Žabák a je vynikající, když někdo na takovou věc upozorní. Co se týká ostatních Vašich poznámek. Nemyslím si, že by někdo ze současného zastupitelstva vyčleňoval nějakým způsobem chataře či chalupáře z dění v obci a už vůbec si nemyslím, že by byli vnímáni jako přítěž. Přístup na veškeré akce konané obcí mají všichni dle chuti. Tedy je na každém jednotlivci, zda se akcí účastnit chce či nikoliv. Byla bych opravdu ráda, abychom si všichni uvědomili, že není samozřejmé, co obec pro naše chataře dělá - udržuje příjezdovou cestu, umožňuje sběr odpadu (tříděného dokonce zdarma), umožňuje přístup k pitné vodě a v první řadě - nevyžaduje platbu nájmu za užívání pozemků patřících do majetku obce. Věřte tomu, že existují chatové osady z daleko delší historií, kde tyto "služby" nejsou normální. A i v těchto oblastech si chataři udržují pozemky kolem svých chat čisté a posekané, protože je to přeci v jejich zájmu mít kolem sebe hezké prostředí. A pokud to tak nechtějí a mají pocit, že utvářením hezkého prostředí kolem své chaty dotují obec, spokojí se s posekáním trávy 2x za sezónu (na náklady obce). Vzhledem k tomu, že prioritou každého zastupitelstva byli a vždy budou občané obce, je naprosto normální, že velká pozornost je věnována právě jim a nemůžete se zlobit, že jí nemají ve stejném případně i větším rozsahu chataři a chalupáři. Časopis máte volně k dispozici na webu obce, pokud se tedy zajímáte o dění v obci, čehož si opravdu moc vážíme, naleznete tam i tento časopis a jiné důležité informace. Na veřejná zasedání mají přístup úplně všichni. Nejedná se o uzavřenou společnost proto je veřejné. A ani občanům nedopřáváme ten komfort, že bychom je každého osobně na veřejné zastupitelstvo zvali. Zveme je pozvánkou a rozhlasem, obojí opět naleznete na webu. Tedy je jen a jen na Vás, zda jste ochoten web sledovat, přijet a osobně si popovídat se zastupitelstvem naší obce. Osobní setkání s chataři mi připadá opět jako nadstandard, který nedopřáváme ani obyvatelům. Na to jsou zastupitelstva a vzhledem k tomu, že jsme všichni ve svých funkcích neuvolnění, je pro nás velmi obtížné se sejít na zastupitelstva a porady, natož ještě mimo nich. Jsme ochotni diskutovat a mluvit s Vámi a pokud máte pocit, že nechodíme my mezi Vás, přijďte prosím Vy mezi nás, mezi občany a nevyčleňujte se a nepovažujte se za něco více. A věřte tomu, já Vás vůbec nevnímám jako chataře, ale jako Karla Nedvěda, paní Nedvědovou, Slávku, Míru, paní Majerovou, Soňu, Káju, Davida, Jirku, Míšu, Kačera... 🙂 a ostatní a Ti prostě do Žabovřesk patří. Je mi moc líto, jestli to Vy vnímáte jinak.

S úctou

Zuzana Krausová (toho času zastupitelka obce)