Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality z obce

Rezignace starosty obce

Vážení spoluobčané,

dne 26.4.2023 obdržela místostarostka obce Ing. Jaroslava Hovorková písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce p. Přemysla Kotka. Mandát zaniká dnem 30.4.2023, společně s mandátem zastupitele zaniká i funkce starosty. Náhradníkem na mandát zastupitele se stáva Bc. Zuzana Valinová (ke dni 1.5.2023).

Ke dni 13.4.2023 rezignoval na mandát zastupitele Vlastimil Purchart – náhradníkem se stal Ing. Michal Němec (ke dni 14.4.2023).

V případě potřeby se obracejte v úředních hodinách na tel.: 416 863 004, případně na tel.: 720 230 039 (Ing. Jaroslava Hovorková – místostarostka)

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA UPOZORNILA NA VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY

Státní veterinární správa informuje o hromadném úhynu volně žijících ptáků v katastrálním území obce Předonín na ptačí chřipku. Chovatelům je doporučováno důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě nálezu většího počtu uhynulých ptáků s nimi nemanipulujte a kontaktujte Krajskou veterinární správu!

Státní veterinární správa se obrátila na Město Roudnice nad Labem se zjištěním hromadných úhynů volně žijících ptáků v jejím okolí, u kterých byla laboratorně potvrzena nákaza vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka). Dne 12. 4. 2023 byl na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Ústecký kraj (dále jen KVSU) nahlášen nález několika uhynulých kusů volně žijících ptáků (racků chechtavých) v zatopené pískovně v katastrálním území obce Předonín, okr. Litoměřice. KVSU uhynulé ptáky převzala a poté odeslala k laboratornímu vyšetření do SVÚ Praha za účelem potvrzení nebo vyloučení přítomnosti původce aviární influenzy. Dne 14. 4. 2023 v 17:00 byl na pracoviště KVSU v Litoměřicích doručen protokol o zkoušce s prokázanou vysoce patogenní aviární influenzou (HPAI) subtypu H5N1. V souvislosti s výskytem této nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, neboť v oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen „chovaní ptáci“).

Chovatelům je doporučováno důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Ústecký kraj – pracoviště Litoměřice, Velká Dominikánská 20, Litoměřice, 412 01, Telefon: +420 416 735 345, případně v době mimo běžnou pracovní dobu, na pohotovostní linku KVSU +420 720 995 202.

Neprodlenou informaci prosím podejte i v případě nálezu zvýšených úhynů (5 a více ptáků) u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti, na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Ústecký kraj – pracoviště Litoměřice, Velká Dominikánská 20, Litoměřice, 412 01, Telefon: +420 416 735 345, případně v době mimo běžnou pracovní dobu, na pohotovostní linku KVSU +420 720 995 202.

S uhynulými ptáky nemanipulujte!

SONO nabízí kompost za výhodnou cenu

Skládka odpadů “SONO”, vlastněná Sdružením obcí pro nakládání s odpady, do kterého patří i Roudnice nad Labem, slouží k ukládání povolených odpadů z převážné většiny území okresu Litoměřice a z části přilehlých okresů.

Provozuje také kompostárnu, kam je možné přijímat odpad s obsahem přirozených organických látek, jako jsou odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce. Díky tomu tam lze sehnat kompost za výrazně výhodnějších podmínek, než v běžné distribuci.

Více informací naleznete na www.skladkasono.cz.

Setkání Žaboobcí 2023

21. ročník se koná 18. – 19. srpna 2023 v Žabokrekách nad Nitrou. 

Kdo má zájem se zúčastnit, prosím, přihlaste se na 723 370 816, uveďte své jméno a počet účastníků, nebo osobně na OÚ. Doprava účastníků je vlastní.

Termín vývozů modrých a žlutých popelnic

Vývoz nádob s papírem a plastem bude probíhat v liché kalendářní týdny vždy ve středu.

Konkrétní termíny vývozů v roce 2023: 12.4.,26.4.,10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11, 6.12., 20.12.