Aktuální informace k epidemii Covid-19

 
 

Přehled situace v ČR: COVID-19

PLNÁ ZNĚNÍ VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ A AKTUÁLNÍ SITUACI SLEDUJTE NA VLADA.CZ a MVCR.CZ!

Aktualizováno 6. 11. 2020, 18:00:

5. 10. vstoupila ČR na 30 dní do NOUZOVÉHO STAVU, který potrvá do 20. listopadu

Od 28. 10. od 00.01 vláda zpřísňuje stávající opatření. 

V noci mezi 21.00 a 4.59 platí úplný zákaz vycházení. Výjimku představují cesty do práce, k lékaři a domů. Venčit psa v tuto dobu je možné pouze v okruhu 500 m od domova.

Vláda také nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Konečné rozhodnutí leží na managementu firmy.

Přes den nadále platí omezení kontaktu s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. Samozřejmě s výjimkou cest do práce, nezbytných cest za rodinou, nákupu základního sortimentu, nutné pomoci blízkým, cesty za výkonem dobrovolnické činnosti, cesty na svatbu/pohřeb, cesty k lékaři nebo neodkladné cesty na úřad.

Dovolené stále je věnovat se individuálním sportům (jít si zaběhat) nebo se vydat na výlet do přírody či a pobyt na chalupu. U všeho ale platí maximální počet dvou účastníků (s výjimkou členů rodiny a spolupracovníků).

Dále platí:

–       při obřadech (svatbách, pohřbech) může být přítomno maximálně 10 osob,

–       výjimku z omezení volného pohybu osob mají pokojná shromáždění (svolávaná podle zákona č. 84/1990 Sb.), kterých se může účastnit nanejvýš 100 účastníků. Ti se musí pohybovat po skupinkách čítající 20 lidí a musí dodržovat rozestupy dvou metrů. Každý účastník takové akce je zároveň povinen zakrýt si ústa a nos;

–        je zakázáno požívat alkohol na veřejně přístupných místech.

 

ROUŠKY

 • Od 21. 10. se povinnost nosit roušku rozšiřuje na vnější prostředí, a to na zastavěná území (vesnice, města), pokud není možné dodržet dvoumetrový odstup od druhého člověka (který není členem jedné domácnosti). Nově musí mít roušku také posádka auta, nejde-li o členy jedné domácnosti. 
 • Nadále je nutné mít ochranu nosu a úst na zastávkách veřejné dopravy a ve všech vnitřních prostorách vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj.
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři apod.

 

ŠKOLSTVÍ

 • Od středy 14. 10. budou otevřené pouze mateřské školy.
 • Základní, střední i vysoké školy přecházejí na distanční výuku.
 • Uzavřeny budou ZUŠ, jazykové školy, školní kluby a družiny.
 • Studenti, kteří mají bydliště na území ČR, se do něj budou muset vrátit. Nesmějí zůstat na kolejích či internátech. Výjimku mají doktorandi a další studenti, kteří mají s univerzitou uzavřený pracovní poměr, studenti programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, studenti vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách, a studenti, jimž byla podle krizového zákona udělena pracovní povinnost. Pokud mají studenti strach z návratu domů, aby případnou nákazou neohrozili své blízké, mohou se nechat testovat – více na stránkách ministerstva školství.
 • Hejtman Ústeckého kraje rozšířil okruh zákonných zástupců dětí, kteří mají nárok na péči o děti ve věku od 3 do 10 let ve školských zařízeních.

ÚŘADY
 • Přímý styk státní správy s veřejností je omezen na 5 hodin 2 dny v týdnu. Více v sekci Úřady a instituce. Využívejte prosím písemný nebo telefonický kontakt.
 
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • V nemocnicích jsou zakázány návštěvy, nejde-li o: druhého rodiče u porodu, návštěvu nezletilého pacienta nebo návštěvu pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Jaké podmínky je pro povolení návštěvy nutné splnit, najdete zde.
 • Obdobně platí také zákaz návštěv v domovech seniorů. Zde navíc platí po dobu nouzového stavu pro klienty i zákaz vycházení, s výjimkou návštěvy lékaře, úřadu či soudního řízení (více zde).

 

SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS

 • V provozu nesmí být střediska volného času a další služby pro děti a mládež (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování).
 • Zcela uzavřena jsou vnitřní sportoviště (tělocvičny – s výjimkou při MŠ a ZŠ, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, posilovny, fitness centra), bazény a koupaliště a wellness (včetně saun, solárií a solných jeskyní).
 • Nesmí se konat koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté; poutě; veletrhy, kongresy.
 • Uzavřeny pro veřejnost jsou zoologické zahrady, hvězdárny, muzea, galerie, hrady, zámky a podobné historické nebo kulturní objekty, ale také hudební, taneční a podobné společenské kluby a diskotéky a také herny a kasina.
 • Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti. Jedinou výjimku představují mateřské školy.

Celé znění opatření

OBCHODY A SLUŽBY

  • Uzavírají se maloobchody a služby. Výjimku mají obchody s potravinami, drogerií, krmivy pro zvířata, lékárny, optiky, galanterie, autoopravny, obchody s květinami (zde je výslovně určeno, že v prodejně nesmějí být více než 2 zákazníci) nebo zahrádkářskými potřebami (ne hobby markety). Všechny výjimky najdete zde.
  • V neděli je maloobchodní prodej zakázán úplně, v ostatní dny může probíhat mezi 5. ráno a 8. večer. Výjimku z tohoto omezení mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu.
  • Velkoobchodní prodej zůstává bez omezení.
  • Do restaurací nesmí veřejnost, prodej přes okénko je zachován.
  • Hotely by měly být uzavřeny ve vztahu k rekreačním aktivitám, pro ubytování například na služební cestě fungovat mohou.
  • Lázeňská centra mohou poskytovat pouze takovou péči, která je alespoň částečně hrazená z pojištění.

Celé znění opatření

 
OBCHODNÍ CENTRA
 • Od 22. 10. budou v OC uzavřeny prodejny s výjimkou potravin, drogérií, lékaren a dalších vyjmenovaných v usnesení vlády.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla s sebou.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 • Do nákupních center a do prodejen a provozoven služeb lze vstupovat a pobývat v nich ve skupinách o maximálně dvou lidech. Toto opatření se nevztahuje na doprovod dětí mladších 15 let.
 
 
TRHY
 
 • Od 28. 10. je zakázán prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, jako jsou stánky nebo pojízdné prodejny; dále také pochůzkový a podomní prodej. Výjimkou jsou prodejny s potravinami a drogistickým zbožím v obcích, kde nejde toto zboží zakoupit jinde.
 • Farmářské trhy, pokud jsou na nich české produkty (viz bod I/7 opatření), probíhat mohou za dodržení těchto opatření:
  • neprobíhá konzumace na místě,
  • odstupy mezi prodejními místy jsou nejméně 4 metry,
  • v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2.
 
 
CESTOVÁNÍ

Zda při cestování ze zahraničí musíte podstoupit karanténu nebo mít negativní test na COVID-19, se dozvíte v tabulce na webu Ministerstva zdravotnictví (aktualizována je jednou týdně). Sledujte také vždy podmínky pro vstup do cílové země (viz mapu cestovatele na webu Ministerstva zahraničních věcí).

 


 Další užitečné odkazy:


 Doporučení pro občany

 • Vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné.
 • Přednostně využívejte individuální dopravu.
 • Ve veřejném prostoru si zakrývejte nos a ústa. Pokud nemáte roušku, postačí šátek nebo šála. Videonávod na výrobu roušky naleznete např. zde, jako materiál použijte 100% bavlnu. Nezapomeňte roušku denně vyprat na 90 nebo vyvařit.
 • Dbejte zvýšené hygieny, zejména rukou.
 • Pokud trpíte respiračním onemocněním, při kýchání a kašlání užívejte nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (Kapénky se pak mohou přenést dál.)
 • Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

 Lidé s příznaky onemocnění

!!! Pokud si nejste jistí svým zdravotním stavem a jak se chovat, kontaktujte o radu svého praktického lékaře. 

 • Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách.
 • Na tomto webu  naleznete informace, jak se chovat v domácí karanténě.

Další zásady shrnují tyto letáky:


 Senioři

 • Doporučujeme seniorům a lidem se zdravotními potížemi, aby se vyhýbali místům s větší koncentrací lidí. Typicky se jedná o obchody s potravinami. Pokud tedy potřebujete obstarat nákup, zavolejte svým rodinným příslušníkům nebo známým a nechte si ho přinést.
Informační linky pro seniory v souvislosti s aktuální situací kolem COVID 19:
 •  KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY: 475 657 691
  Ústecký kraj
  denně 8:00 – 18:00 hodin
 • CENTRÁLNÍ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU:  1221
  v pracovních dnech 8.00-19.00 hodin, o víkendu 9.00-16.30 hodin
 • KORONAVIRUS INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE Ústí n. L.: 704 829 502  
  pracovních dnech 7:00 – 17:00 hodin
 • PODŘIPSKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU Roudnice n. L.:  416 858 111
 • SENIOR TELEFON (Život 90): 800 157 157
  nonstop, ZDARMA
 • LINKA SENIORŮ (Elpida): 800 200 007
  denně 8-20 hodin, ZDARMA
 • NONSTOP LINKA POMOCI (Spirála): 475 603 390
  nonstop, cena běžného hovoru v telekomunikační síti na pevnou linku
 • Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030
  nonstop, ZDARMA
 • Poradna pro pečující – pečuj doma: 604 283 571
  ČCE Diakonie – Michaela Lengálová


Koronavirus –  infolinka Krajské hygienické stanice

 • +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

Důležité odkazy: