Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dětská skupina Chotěšov

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o plánovaném projektu na vybudování zázemí a zřízení DĚTSKÉ SKUPINY v obci Chotěšov, která bude přijímat rovněž děti z okolních obcí. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce bývalé „fary” v Chotěšově tak, aby její vnitřní i venkovní prostory mohly sloužit potřebám dvou dětských skupin. Dětské skupiny poskytnou zázemí pro celkem 28 dětí ve věku od 1,5 roku do 7 let nejen z obce Chotěšov. Stavební práce včetně vybavení budou spolufinancovány z Národního plánu obnovy. Pro zajištění potřebnosti a účelnosti vytvoření DĚTSKÉ SKUPINY v obci Chotěšov bychom vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Tištěný dotazník je rovněž k dispozici na Obecním úřadě v naší obci.

Další informace k dětským skupinám získáte na adrese: http://www.dsmpsv.cz/cs/

TERMÍN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JE DO 6.3.2023

 ODKAZ NA ON-LINE VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSBjlBpq_Vb2v2yEDMwcpimhQgLED_HE6GSQPM1V83B8pO-w/viewform?usp=sf_link