Přehled situace v ČR: COVID-19

Všechna aktuálně platná omezení naleznete na vládním COVID PORTÁLU.

Podrobnosti o Protiepidemickém systému (tzv. PES) jsou uvedeny zde.

Očkovací centra a testovací místa na COVID-19 (kr-ustecky.cz)

Aktualizováno 28. 2. 2021, 21:00:

Od 1. 3. vláda na tři týdny (do 21. 3.) zpřísňuje protiepidemická opatření.

 • Je zakázáno opustit území okresu, s výjimkami:
  • cest do zaměstnání,
  • zajištění péče o osobu blízkou nebo o zvířata,
  • cest do zdravotnických nebo sociálních zařízení (vč. doprovodu osoby blízké),
  • cest na úřad,
  • účasti na pohřbu (do 15 osob); svateb se tato výjimka netýká a lze na ně cestovat pouze v rámci okresu; stejně tak návštěva hřbitova (mimo vlastní pohřeb) není důvodem pro opuštění okresu;
  • cest za vzděláváním.
 • Kompletní seznam výjimek pro cestování mezi okresy je v krizovém opatření.
 • Při pohybu mimo vlastní okres je třeba řídit se pokyny Ministerstva vnitra. Pokud pracujete v jiném okresu, než ve kterém bydlíte, je nutné potvrzení od zaměstnavatele (vzor najdete na stránkách MVČR, ale není nutné využít přesně ten), zaměstnanecký průkaz apod. V jiných důvodech (cesta k lékaři, na úřad, za rodinou) musí člověk předem vyplnit čestné prohlášení (vzor opět na stránkách MVČR, ale není závazný, postačí i prohlášení napsané rukou), které obsahuje místo, čas a cíl cesty.
 • Sport a rekreační aktivity je možné provozovat jen na území obce. I při sportování v zastavěném území obce je nutné mít nasazenou chirurgickou roušku (bez ohledu na vzdálenost ostatních osob).
 • Platí noční zákaz vycházení, a to od 21.00 do 4.59. Výjimky z tohoto zákazu jsou například cesta do práce nebo cesta zpět domů, venčit psa by lidé měli jen do 500 metrů od domu. 
 • Platí zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.
 • Lidé by se měli až na výjimky zdržovat v místě svého bydliště a omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti.
 • Shromažďovat se na veřejně přístupných místech mohou jen do počtu 2 osob (nejde-li o členy domácnosti nebo například o zaměstnance při výkonu práce).
 • Účast na uzavření sňatku / registrovaného partnerství či na pohřbu nesmí přesáhnout patnáct osob.
 • Na bohoslužby může přijít počet osob odpovídající maximálně 10 % kapacity míst k sezení.
 • Zůstávají uzavřeny bary a restaurace (mohou však mít výdejové okénko), zoologické zahrady, muzea či vnitřní sportoviště, koupaliště a wellness.
 • Výrazněji se omezuje také maloobchod a služby, dál otevřené mohou zůstat jen vybrané (například potraviny, drogerie, lékárny, květinářství, domácí potřeby, zahrádkářské potřeby a další, viz opatření zde). Uzavírají se například dosud otevřená papírnictví nebo prodejny dětského textilu a obuvi.
 • Neobnovuje se nedělní zákaz prodeje, ve státní svátek však zavřeno být musí.

ROUŠKY

 • Od 1. března je nutné mít v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a na zastávkách, nádražích či nástupištích), v autě, pokud spolu necestují jen členové jedné domácnosti, a ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (nemocnice, domovy pro seniory apod.) respirátor bez výdechového ventilu (například FFP2 nebo KN95).Tato povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, v jejich případě stačí chirurgická rouška.
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst ve formě chirurgické roušky nebo respirátoru se vztahuje na všechny další vnitřní prostory (vyjma bydliště nebo ubytování typu hotelový pokoj) a na zastavěná území (vesnice, města). Od 1. 3. už neplatí pravidlo, že v zastavěném území není nutné mít roušku, je-li zachován 2metrový rozestup mezi osobami, které spolu nesdílí domácnost. Jinými slovy na ulici je třeba mít roušku neustále.Lidé mají povinnost nosit chirurgickou roušku (splňující normu ČSN EN 14683+AC; nestačí již obyčejná látková). Mimo zastavěné území obce ji postačí mít nasazenou, pokud není mezi lidmi (nesdílejícími společnou domácnost) dodržen rozestup 2 metry.
 • Výjimku mají podle opatření ministerstva zdravotnictví např. děti do dvou let, děti a pedagogové v MŠ, moderátoři, redaktoři apod.

ŠKOLSTVÍ

 • Od 1. 3. se uzavírají i mateřské školy a na distanční výuku přecházejí také žáci 1. a 2. tříd základních škol. Fungovat budou dále jen školy při zdravotnických zařízeních.
 • Pro děti rodičů pracujících v důležitých profesích jsou od 4. ledna k dispozici určené školy.
 • V platnosti zůstávají výjimky pro praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace.
 • Od 16. prosince se ruší pracovní povinnost pro studenty. Ubytovací zařízení (koleje, internáty) smějí používat studenti, kteří nemají bydliště na území ČR nebo mají podle aktuálního nařízení povolenou osobní účast na výuce.

ÚŘADY
 • Na základě usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření, týkajícího se omezení provozu úřadů, rozhodlo vedení Obce Žabovřesky nad Ohří o zavedení změn v provozních opatřeních obecního úřadu v Žabovřeskách nad Ohří. Úřední hodiny jsou od 01.03. 2021 do odvolání Pondělí, Středa od 7:00 -12:00  13:00 – 17:00. Úterý a Čtvrtek pouze po telefonické domluvě. 
 
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • Od 30. ledna se obnovuje plošný zákaz návštěv v nemocnicích u akutních pacientů. Výjimku tvoří 3. osoba u porodu, návštěvy nezletilých pacientů nebo pacientů v terminálním stadiu. Více zde.
 • U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test (nebo musí prokázat, že onemocnění covid-19 prodělala v uplynulých 90 dnech) a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor (celé opatření najdete zde). 
 • Od 22. prosince je umožněno vycházení klientů v sociálních službách. Po návratu bude uživatel umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Více zde.

SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS

 • Volnočasovým aktivitám se může člověk věnovat pouze na území své obce. 
 • Kulturní akce (koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a další umělecká představení včetně cirkusů a varieté) se mohou odehrávat, ale bez přítomnosti diváků. V praxi to znamená, že je umělci mohou nahrávat nebo streamovat.
 • Od 15. 2. smí být v provozu výdejní okénka knihoven.
 • Uzavřena jsou sportoviště, bazény, muzea či galerie.
 • Od 30. ledna smí být v provozu jen lanovky a vleky, které slouží záchranářům, pro účely zásobování nebo jsou provozovány v režimu veřejné služby. Zda konkrétní vlek/lanovka funguje, si ověřte předem.
 • Výkladová stanoviska k opatřením v oblasti sportu najdete na stránkách Národní sportovní agentury.
 • Je zakázán společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti. Výjimkou jsou mateřské školy a studijní obory středních a vysokých škol, kde zpěv přestavuje stěžejní předmět, sborový zpěv při náboženském shromáždění (je-li sbor oddělený od ostatních účastníků shromáždění) a také kulturní produkce (za dodržení opatření, viz I/3a/ii).

Celé znění opatření

OBCHODY A SLUŽBY

 • V provozu můžou zůstat jen omezené typy prodejen a služeb, vedle potravin, drogerie a lékáren jsou to například autoservisy, servisy výpočetní techniky, květinářství, taxi služby, pohřební služby zahrádkářské potřeby, domácí potřeby a železářství (ale ne prodejny nábytku, koberců nebo jiných podlahových krytin), prodejny krmiv pro zvířata, optiky nebo trafiky. Veškeré výjimky vymezuje vládní opatření. Sortiment nad rámec těchto výjimek nesmí být prodáván ani v supermarketech.
 • Od 15. 2. smí být v provozu výdejní okénka knihoven.

Celé znění opatření

 
OBCHODNÍ CENTRA
 • Otevřeno mohou mít prodejny a služby odpovídající vládnímu nařízení pro maloobchod a služby.
 • Stravovací služby mohou fungovat pouze k vyzvednutí jídla pro rozvážkové služby.
 • Obchodní centra nesmějí na své ploše poskytovat Wi-fi připojení.
 • Zamezí shlukování osob, zvláště na místech, která jsou k tomu určená (odpočinkové zóny, židle, křesla…).
 
TRHY
 
 • Od 30. ledna je prodej na trzích zakázán.
 
CESTOVÁNÍ