Požár v Českém Švýcarsku

a

ZDROJ: Webové stránky Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje NEVYDAL plošný zákaz vstupu do lesů na území Ústeckého kraje. Ode dne 27. 7. 2022 od 13:00 hodin platí na celém území Ústeckého kraje vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů – celý dokument je ke stažení níže.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (platné ode dne 27. července 2022 od 13:00 hodin na celém území Ústeckého kraje)

SBÍRKY NA POMOC OBCÍM A OBYVATELŮM NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ÚP ČR je připraven pomoci obyvatelům i obcím z Hřenska

V úterý 26. července 2022 zasedala na krajském úřadě BEZPEČNOSTNÍ RADA ÚSTECKÉHO KRAJE pod vedením hejtmana Jana Schillera – aktuálně se v tuto chvíli neuvažuje o vyhlášení stavu nebezpečí – podle informací od složek IZS se situace stále dá zvládnout jejich činností a dostupnými technickými prostředky.


Bezpečnostní rada Ústeckého kraje operativně jedná na krajském úřadě


Přehled uzavřených úseků komunikací a policejních hlídek (PČR)


V neděli 24. července 2022 byl v ranních hodinách vyhlášen poplach jednotkám požární ochrany, které vyjely k požáru lesního porostu do obce Hřensko. Požár vypukl v Národním parku České Švýcarsko v lokalitě Malinový důl odkud se rozšířil na další území.
V pondělí 25. července 2022 musela být zintenzivněna hasební činnost a nasazeno bylo celkem 48 jednotek (45 HZS ÚK a 3 jednotky ze Spolkové republiky Německo). Celkem na místě zasahovalo přes 150 hasičů, které podpořil také armádní vrtulník. Z Pravčické brány bylo v odpoledních hodinách evakuováno 80 lidí, 60 lidí bylo evakuováno také z tábora v Dolském Mlýnu. Požár se díky silnému větru rozšířil i na německou stranu.
V noci na 26. července 2022 se hasiči zaměřili na požární obranu Mezní Louky a Hřenska, kde byla nařízena evakuace budov na pravém břehu Kamenice až k hranici se Spolkovou republikou Německo. Evakuované osoby byly převezeny do Děčína, kde bylo části z nich poskytnuto náhradní ubytování. Dále byl evakuován také letní dětský tábor Ferdinand, ze kterého byly děti spolu se svým doprovodem převezeny na státní hranici a předány německým kolegům. Celkem se jednalo o 100 osob. V brzkých ranních hodinách byl proveden průzkum požářiště. Došlo k přerozdělení jednotek, včetně posil z okolních krajů, a zahájeno intenzivní hašení i za pomoci letecké techniky. Silnice z Děčína na Hřensko a dále do Bad Schandau je uzavřena. Dále je uzavřena silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou a silnice mezi Janovem a Hřenskem.
Od rána 26. července 2022 evidují hasiči v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji velký počet volání s nahlášením zápachu kouře. Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze cítit kouř od požáru v Národním parku České Švýcarsko na desítky kilometrů daleko. Prosíme občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nejsou vidět další příznaky hoření, např. plameny) zvážili, zda volat na tísňové linky.
Občané nabízející pomoc hasičům ve Hřensku se mohou obracet na telefonní linku: 771 271 367 nebo na e-mailovou adresu: hrensko.pomoc@ulk.izscr.cz.
DOPORUČUJEME všem turistům, kteří se chystají navštívit lokality okolí Hřenska a Vysoké Lípy, aby tyto oblasti v následujících dnech nenavštěvovali z důvodu rozsáhlého lesního požáru a nekomplikovali průběh hasebního zásahu.
Hejtman Jan Schiller a vedení Ústeckého kraje, včetně Krizového štábu Ústeckého kraje, jsou v úzkém kontaktu s Hasičským záchranným sborem a dalšími složkami IZS a společnými silami se snaží vzniklou situaci co nejrychleji dostat pod kontrolu. 
Nejaktuálnější informace k požáru ve Hřensku najdete na webových stránkách a sociálních sítích Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje –⁠ FACEBOOKU TWITTERU 
Zkusme být v tomto období sucha všichni obezřetní a pečujme o naši krajinu tak, aby se z ní mohly těšit a radovat i další generace. 
 

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

Odkazy

Odkazy