Kulturní a sportovní komise

Kulturní a sportovní výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj poradní orgán. Činnost výboru se zaměřuje na pořádání kulturních akcí v obci (den dětí, loučení s prázdninami, čarodějnice, taneční zábavy,…..), podporuje sportovní akce. Dále se tato komise zabývá redakční správou obecního zpravodaje „ŽABÁK“.


Kontakty

Došek Filip – předseda kulturní a sportovní komise, zastupitel

Moravcová Karolína – členka kulturní a sportovní komise, referentka

Krausová Jitka, Dr. – členka kulturní a sportovní komise, emeritní starostka