Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 


Kontakty

Veselá Sylva – předsedkyně kontrolního výboru, zastupitelka

Razák Karel – člen kontrolního výboru, zastupitel

Králová Zuzana, Ing. – členka kontrolního výboru, zastupitelka