Finanční výbor

Zabezpečuje kontrolu hospodaření obce, kontroluje finanční hospodaření obce, kontroluje pokladnu, podílí se na přípravě rozpočtu obce, kontroluje plnění rozpočtu, kontroluje účet obce, kontroluje použití dotací obce příspěvkovým organizačním obce a zájmovým organizacím, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


Kontakty

Krausová Zuzana, Ing. – předsedkyně finančního výboru, zastupitelka

Veselá Sylva – členka finančního výboru, zastupitelka

Krausová Jitka, Dr. – členka finančního výboru, emeritní starostka