Povinně zveřejňované informace

Informace o obci Žabovřesky nad Ohří dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

1. Název

Žabovřesky nad Ohří

2. Důvod a způsob založení 

Obec Žabovřesky nad Ohří je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo – 7. členů

Státní správa:

Přemysl Kotek  – starosta

Karel Razák – místostarosta

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

U Silnice 1

 410 02  Žabovřesky nad Ohří

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

U Silnice 1

410 02  Žabovřesky nad Ohří

4.3. Úřední hodiny

Pondělí, středa: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Úterý:                 7:00 – 12:00, 18:00 – 12:00

Čtvrtek, pátek:   7:00 – 12:00

4.4. Telefonní čísla

pevná linka: 416 863 004

4.5. Čísla faxu

 

4.6. Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.zabovreskyno.cz

 4.7. Adresa e-Podatelny

e-Podatelna: e-podatelna@zabovreskyno.cz

  pravidla elektronické podatelny

4.8. Další elektronické adresy

oficiální: obec@zabovreskyno.cz

4.9. Datová schránka

ID ISDS: ac8bu8p

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 33729471, kód banky: 0100

KB a.s., Roudnice nad Labem

6. IČ (Identifikační číslo)

IČ: 00526771

7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

DIČ: obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

   – Vydané vyhlášky

8.2. Rozpočet obce

   – Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 – Odpovědi na žádosti

10. Příjem žádostí a dalších povolení

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

 Opravné prostředky

12. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na OÚ Žabovřesky nad Ohří,

nebo v záložcedokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návod pro řešení běžných životních situací

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Ústeckého kraje.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

 Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytnutí informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.     

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Žabovřesky nad Ohří poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva za rok 2016
 Výroční zpráva za rok 2017
 Výroční zpráva za rok 2018
 Výroční zpráva za rok 2019
 Výroční zpráva za rok 2020
 Výroční zpráva za rok 2021

18. Informace podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 Informace o zpracování osobních údajů

19. Rejstříky

Živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík

ARES (Administrativní registr ekonomického subjektu)

Registr zdravotnických zařízení