Legalizace a vidimace

Od 1.1.2019 provádí obecní úřad Žabovřesky nad Ohří legalizaci a vidimaci

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat?
  • Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu) se provádí na žádost fyzické osoby.
 • Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
  • K legalizaci (ověření podpisu):
   • Předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu
   • Žadatel o legalizaci, případně svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný:
    • Občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
    • Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
    • Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
    • Průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
    • Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
    • Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
   • K vidimaci (ověření kopie) na úřadě předložte ověřovanou listinu a originál listiny, ze které byla kopie pořízena.
 • Kdo tuto záležitost řeší?
  • Přemysl Kotek – starosta
  • Jan Šmucar – místostarosta
  • Karolína Moravcová – administrativní pracovnice
 • Jaké jsou poplatky?
  • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
  • Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího prodlení provede.