Informace pro chataře a chalupáře

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

IČ: 00 52 67 71, Tel: 416 863 004, E-mail: obec@zabovreskyno.cz,

U silnice 1,41002 Lovosice

V Žabovřeskách nad Ohří 17.3.2022

Vážení majitelé nemovitostí,

Dovolujeme si Vás upozornit na povinnost zaplacení poplatku za nakládání s odpady dle §14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb. o obcích.

Výše poplatku je 700,- Kč za nemovitost.

Poplatníkem se rozumí vlastník nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Žabovřesky nad Ohří.

Každý majitel nemovitosti po zaplacení obdrží známku na popelnici o objemu 120 litrů,a nebo igelitový pytel s logem svozové společnosti. Každý musí odpad umístit k nejbližší svozové trase. V současnosti je svoz prováděn každé pondělí v 5:30. Od května 2022 bude svoz prováděn jednou za čtrnáct dnů čas zůstává stejný.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet č. 33729471/0100, variabilní symbol je evidenční číslo chaty.

Termín zaplacení je dle vyhlášky do 30.června 2022.

Děkuji

Přemysl Kotek

starosta obce