Informace Ministerstva Vnitra ČR týkající se voleb v roce 2022

Volby do obecních zastupitelstev

Termín

Pátek 23. září od 14:00 do 22:00

Sobota 24. září od 08:00 do 14:00

Přehled termínů a lhůt

V roce 2022 se uskuteční společně volby do obecních zastupitelstev a volby do Senátu.

Datum voleb do obecních zastupitelstev určuje prezident ČR, a to vždy 90 dní před jejich konáním. Volby se konají každé čtyři roky, kdy poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018, v letošním roce proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.

V tomto roce se volby do Senátu Parlamentu ČR v našem senátním obvodu nekonají.

 Voličský průkaz

V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Pokud chcete volit zastupitele ve své obci, je nutné se v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.

více na stránce VOLBY 2022